Trafiksikkerheds og tilgængelighedsrevision:

Mere end 25o gennemførte revisioner fra trin 1 til 5, se referenceliste

Trafiksikkerhedsinspektion:

2014 TSI på motorveje (TEN-T) i Syddanmark for Vejdirektoratet.
2015 TSI på udvalgte veje i åbent land i Syddanmark for Vejdirektoratet.
2015 TSI på udvalgte veje i åbent land og by i Aabenraa Kommune.
2016 TSI på udvalgte veje i åbent land og by i Aabenraa Kommune.
2019 TSI på motorveje (TEN-T) i Syddanmark for Vejdirektoratet.

Sortpletanalyser, Handlingsplaner mm.

2014 Trafiksikkerhedsanalyse af vejtilslutning til Egnsplanvej i Aalborg

2015 Trafiksikkerhedsvurdering af driftstiltag for Vejdirektoratet
2015 Temaanalyse af hastigheder i kryds i åbent land for Vejdirektoratet

2015 Opdatering af trafiksikkerhedsplan for Sønderborg Kommune
2015 Sortpletudpegning for Sønderborg Kommune

2015 Sortpletscreening for Faaborg-Midtfyn Kommune
2015 Temaanalyse af bygrænser for Faaborg-Midtfyn Kommune

2015 Trafiksikkerhedsanalyse af kryds, sikring af skolebørn i Middelfart

2015 Trafiksikkerhedsanalyse af adgangsveje til byggemodning, sikring af skolebørn i Rødekro

2015 Trafiksikkerhedsanalyse og projektforslag af 2 minus 1 veje i Aabenraa Kommune

2016 Sortpletudpegning for Odense Kommune

2016 Evaluering af to cykelpuljeprojekter i Vejle
2016 Evaluering af Supercykelsti i Vejle

2017 Haderslev Kommune, Planlægning af vejforlægning i åbent land

2017 Vejdirektoratet, Håndbog i grå strækningsanalyse, udarbejdelse af ny håndbog i udpegning og analyser (I samarbejde med Luxenburger Trafik og Trafikstil)

2017 Vejdirektoratet, Sortpletanalyse af TSA 50 Odense S, (Fordelerring), ulykkesanalyse, skitsering af tiltag og overslag på ulykkesbesparelse

2017 Vejdirektoratet, Trafiksikkerhedsvurdering af tankanlæg på 5 rastepladser.

2018 Sortpletudpegning for Odense Kommune