Firmaet SE Trafik ApS tilbyder blandt andet følgende ydelser:

Trafiksikkerheds (TSR)- og tilgængelighedsrevision (TGR):

TSR og TGR er en systematisk og uafhængig gennemgang af et vejprojekt, det kan udføres på flere niveauer afhængig af projektets stade.

Trin 1 - Forprojekt
Trin 2 - Skitseprojekt
Trin 3 - Detailprojekt
Trin 4 - Ibrugtagning
Trin 5 - Udførelse

Alle revisioner udføres altid med kvalitetssikring af en anden certificeret trafiksikkerheds - eller tilgængelighedsrevisor.

Trafiksikkerhedsinspektion (TSI):

Trafiksikkerhedsinspektion er en systematisk gennemgang af eksisterende veje. Målet er at afdække forhold, som er til fare for trafikanterne, samt at komme med forslag til hvordan trafiksikkerheden kan forbedres på inspicerede lokaliteter.

Alle forhold registreres med iPad og bliver gennemført med henblik på registrering af observerede problemer ved lokalisering med GPS-koordinat, foto og løsningsforslag. Data kan efterfølgende sorteres til relevante budgetscenarier.

Analyseopgaver:

Jeg har stor erfaring med udpegning, analyse og effektvurdering af sorte pletter og grå strækninger og har bl.a. arbejdet med trafiksikkerhedsprojekter i byer, åbent land, med skoleveje, utrygge steder og trafiksikkerhedsplaner.

Evalueringsopgaver:

Sammen med Hougaard Trafik har SE Trafik ApS udført evaluering af flere cykelstier for Vejle Kommune. Evalueringen omfattede både stier i åbent land og supercykelstier i by og indeholdt bl.a.:

  • Spørgsmål om transportvaner samt om oplevet trafiksikkerhed og fremkommelighed. Skemaerne blev sendt ud via e-boks, skolens forældreintra eller andre sociale medier
  • Før- og efter cykeltællinger

Vurdering af registrerede uheld i den seneste femårs periode før anlæg sammenlignet med uheld i perioden efter projektet er udført.

Planlægningsopgaver:

For blandt andet Haderslev Kommune har SE Trafik ApS sammen med Orbicon A/S udarbejdet skitseprojekt for etablering af ny vejforlægning i åbent land med adgangsvej til ny genbrugsplads, herunder indgik kapacitets- og effektvurdering samt ombygning af signalanlæg.

Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på en trafiksikkerheds- eller tilgængelighedsopgave, eller bare ønsker en vurdering af et vejprojekt. Jeg medvirker også gerne som underrådgiver i form af at være uafhængig revisor i større vejprojekter.

Handlingsplaner:

SE Trafik ApS har gennem årene hjulpet flere kommune med at opdatere deres trafiksikkerhedsplan, senest Sønderborg og Helsingør Kommuner.

In-house konsulent/ressourceperson:

Er der brug for et ekstra hoved i en kortere eller længere periode, så kan det også lade sig gøre. SE Trafik ApS har være tilknyttet som in-house konsulent (ressource-person) ved flere kommune og Vejdirektoratet, med primære arbejdsopgaver som borgerhenvendelser, trafiksikkerhedsopgaver, projektledelse og analyser.