Samarbejdsrelationer i stærkt trafiksikkerhedsnetværk I den senere tid har vi fået et stærkt trafiksikkerhedsnetværk stablet på benene. Vi er nu seks selvstændige trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer med baggrund i bl.a. Vejdirektoratet, Carl Bro, Rambøll, MOE og en række kommuner og amter.

På trods af vores spredte, fysiske placering arbejder vi tæt sammen om opgaver, og har nu kapacitet til at lave større opgaver som trafikhandlingsplaner med sortpletanalyse, vejklassificering, spørgeskemaanalyser samt skitseprojektering og økonomioverslag.

 

Vores netværk består af følgende rådgivende ingeniørvirksomheder:

TRAFIKSTIL v/ Erik Gerdorff Stilling, Hornslet, http://trafikstil.dk/

VEX v/ Marianne Rask, Roskilde, http://vex-consult.dk/

Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik v/ Jan Luxenburger, Karup, http://www.luxenburger.dk/

Trafikplan ApS v/ Peter Søndergaard, Skanderborg, http://www.trafikplan.dk/

Hougaard Trafik v/ Rikke Hougaard Sørensen, Næstved, http://www.hougaardtrafik.dk/

Valentin Trafikplanlægning v/ Jimmy Valentin, Birkerød, https://valentintrafik.dk/

Andre nære samarbejdspartnere:

NC Trafik v/Niels Chresten Johannesen, Årslev, www.nctrafik.dk

Piil Landskabsarkitekt v/Benedikte Pill, Sakskøbing, http://www.piil.net/